อบรมกายฟิต จิตเฟิร์ม อารมณ์ดี ชีวีมีสุข สำหรับเด็กมัธยม1 – 2

อบรมกายฟิต จิตเฟิร์ม อารมณ์ดี ชีวีมีสุข สำหรับเด็กมัธยม1 – 2

อบรมการปฏิบัติโปรแกรมกายฟิต จิตเฟิร์ม อารมณ์ดี ชีวีมีสุข สำหรับเด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 2 โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น ในระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2562...
อบรมจริยธรรมนักเรียนระดับชั้นป.1 -​ 3

อบรมจริยธรรมนักเรียนระดับชั้นป.1 -​ 3

อบรมจริยธรรมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -​ 3 โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย และ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น โดยมี เด็กนักเรียนที่เป็น ฆราวาส เณรน้อย และแม่ชีน้อย จำนวน 260 คน ในวันที่ 26 พค 60 @ ศูนย์พลาญข่อย...
อบรมจริยธรรมนักเรียนระดับชั้นป.4 -​ 6

อบรมจริยธรรมนักเรียนระดับชั้นป.4 -​ 6

อบรมจริยธรรมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -​ 6 โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย2บ้านด่านเม่น จำนวน 129 คน ระหว่างวันที่ 24 -​ 25 พค 60 @ ศูนย์พลาญข่อย...
อบรมจริยธรรมนร.ชั้นม.1-​3 รร.ศูนย์พลาญข่อย2

อบรมจริยธรรมนร.ชั้นม.1-​3 รร.ศูนย์พลาญข่อย2

อบรมจริยธรรมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -​ 3 โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย2บ้านด่านเม่น จำนวน 206 คน พร้อมคุณแม่ชีระดับมัธยมจำนวน 21 ท่าน เณรระดับมัธยม จำนวน 7 รูป ระหว่างวันที่ 18 -​ 19 พค 60 @ ศูนย์พลาญข่อย...
ร่วมกันทำบุญ ตักบาตรวันแม่

ร่วมกันทำบุญ ตักบาตรวันแม่

วันแม่แห่งชาติ หรือ เรียกสั้นๆ ว่า ” วันแม่ ” ซึ่งวันสำคัญนี้ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถคือ วันที่ 12 สิงหาคม อันเป็นวันคล้ายวันเสด็จพระราชสมภพ ในโอกาสสำคัญนี้ ทางศูนย์พลาญข่อยได้ร่วมกันทำบุญ ตักบาตร...
จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์

จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์

13 เมษายน 2558 ศูนย์พลาญข่อยจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทยเนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ โดยในช่วงเช้า มีกิจกรรมตักบาตรทำบุญพระสงฆ์และแม่ชี จากนั้น เป็นการสรงน้ำพระสงฆ์ แม่ชี พ่อครูบัญชา และผู้อาวุโส...