13 เมษายน 2558 ศูนย์พลาญข่อยจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทยเนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ โดยในช่วงเช้า มีกิจกรรมตักบาตรทำบุญพระสงฆ์และแม่ชี จากนั้น เป็นการสรงน้ำพระสงฆ์ แม่ชี พ่อครูบัญชา และผู้อาวุโส โดยมีญาติธรรมเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก