#ความภูมิใจมิได้อยู่ในพานไหว้ครู
#แต่อยู่ในวันที่รู้ #ว่าศิษย์นั้นไปได้ดี
เรือจ้างลำแกร่ง ยังพายสุดแรงที่มี☺️
พ่อพิมพ์แม่พิมพ์วันนี้ ยังพิมพ์คนดีสุดแรงหัวใจ
#ทุกคนคือศิษย์ #ตลอดชีวิตของครู
ถ้อยคำชื่อชมเชิดชู ไม่ต้องให้ครูก็ได้
รู้ถูกรู้ผิด มีชีวิตที่สดใส
สิ่งนั้นที่ครูฝันใฝ่ เพื่อเป็นแรงใจให้ครู
รู้ถูกรู้ผิด มีชีวิตที่ก้าวไกล
#เป็นคนดีให้ได้ เพื่อเป็นรางวัลให้ครู❤️❤️

Cr.เพลงรางวัลของครู