บรรยายที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์|25กพ56

บรรยายที่ศาลเยาวชน|12ธค55

เสวนาธรรมที่มหาลัยอุบล|30สค55

ช่อง3 เวลา14:00 – 16:00|28พค55

เนชั่นสุดสัปดาห์ฉบับที่ 1043|25พค55

“มหกรรมสร้างสุข”บริษัทไซโก้ (ประเทศไทย)จำกัด|2พค55

อัดรายการวิทยุSportRadio|20เมย55

อย่าอดทนทำงานเพื่อความสุข จงทำตนให้มีสุขเมื่อได้ทำงาน

พ่อครูบรรยายที่สนามกีฬาขอนแก่น บริษัทโค้วยู่ฮะ|17มีค55

ตีพิมพ์คมชัดลึก|2กย54

องค์กรแผนที่ความดี|8-9กย51

นักศึกษาราชภัฏเยี่ยมชมศูนย์|4 มิย51

รายการธรรมในใจ|22พค51

รายการที่นี่อุบล|8เมย51

ศูนย์พัฒนาสังคม|29มค51

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และคณะเข้าเยี่ยมชมศูนย์|29กย50

กกต.ยโสธรและคณะเข้ารับฟังการบรรยาย|29กย50

โครงการ “ธรรมะนำใจ กฎหมายนำทาง” |26-27กย50

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณะสุข |13กย50

โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค)|26กค50

หนังสือพิมพ์มติชน|27มค50