นักเรียนรุ่นแรกจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาพลาญข่อย

นักเรียนรุ่นแรกจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาพลาญข่อย

นักเรียนรุ่นแรกจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาพลาญข่อย ระดับชั้น ปวช.2 สาขาอาหารและโภชนาการ เราได้สอน บ่มเพาะเป็นอย่างดี ตอนนี้กำลังเริ่มก้าวออกสู่สังคมแห่งการทำงาน ได้ทดลอง ทดสอบฝีมือด้วยการปฏิบัติงานจริง ฝึกงานในสถานประกอบการต่างๆ เช่น รพ.สรรพสิทธิประสงค์ โรงแรมเนวด้า...
บริจาคเสื้อให้น้องๆ

บริจาคเสื้อให้น้องๆ

เสื้อผ้าที่พี่ๆ บริจาคให้น้องๆ นั้นน้องๆ ได้รับเรียบร้อยแล้วนะคะ ใส่ทับชุดนักเรียนกันเลยทีเดียว ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้...
หลักสูตรทวิศึกษา ประเภทวิชาคหกรรม

หลักสูตรทวิศึกษา ประเภทวิชาคหกรรม

โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี จัดการเรียนร่วมหลักสูตรทวิศึกษา ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 (ซึ่งนักเรียนที่จบ ม.6 จะได้รับวุฒิ ปวช.ด้วย ) โดยวันนี้ทาง...
วันไหว้ครู

วันไหว้ครู

#ความภูมิใจมิได้อยู่ในพานไหว้ครู ✨#แต่อยู่ในวันที่รู้ #ว่าศิษย์นั้นไปได้ดี เรือจ้างลำแกร่ง ยังพายสุดแรงที่มี☺️ พ่อพิมพ์แม่พิมพ์วันนี้ ยังพิมพ์คนดีสุดแรงหัวใจ #ทุกคนคือศิษย์ #ตลอดชีวิตของครู ถ้อยคำชื่อชมเชิดชู ไม่ต้องให้ครูก็ได้ รู้ถูกรู้ผิด มีชีวิตที่สดใส...
หลักสูตรทวิศึกษา ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

หลักสูตรทวิศึกษา ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

แนวโน้มของอาชีพที่สอดรับกับกระแสของโลก ก็คืออาชีพเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ไม่ต้องฉลาดที่สุด ไม่ต้องรู้ลงลึกในทฤษฎีอย่างนักวิชาการ แต่ขอให้เก่งในด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะ ก็สามารถนำมาประกอบเป็นอาชีพที่สามารถหาเลี้ยงปากท้องของตนได้ ด้วยเหตุนี้ ทางโรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2...
เปิดเทอมแล้วกับชุดนร.ใหม่

เปิดเทอมแล้วกับชุดนร.ใหม่

เด็กๆศูนย์พลาญข่อยและศูนย์พลาญข่อย2บ้านด่านเม่น เปิดเทอมแล้วพร้อมกับได้รับแจกชุดนร.ใหม่เอี่ยม ยิ้มแย้มแจ่มใสกันทุกคน ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่เมตตาบริจาคผ้ามาให้ทางศูนย์ได้ตัดเย็บให้แก่เด็กๆทั้งหมดเกือบ800คน...