หลักสูตรทวิศึกษา ประเภทวิชาคหกรรม

หลักสูตรทวิศึกษา ประเภทวิชาคหกรรม

โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี จัดการเรียนร่วมหลักสูตรทวิศึกษา ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 (ซึ่งนักเรียนที่จบ ม.6 จะได้รับวุฒิ ปวช.ด้วย ) โดยวันนี้ทาง...
วันไหว้ครู

วันไหว้ครู

#ความภูมิใจมิได้อยู่ในพานไหว้ครู ✨#แต่อยู่ในวันที่รู้ #ว่าศิษย์นั้นไปได้ดี เรือจ้างลำแกร่ง ยังพายสุดแรงที่มี☺️ พ่อพิมพ์แม่พิมพ์วันนี้ ยังพิมพ์คนดีสุดแรงหัวใจ #ทุกคนคือศิษย์ #ตลอดชีวิตของครู ถ้อยคำชื่อชมเชิดชู ไม่ต้องให้ครูก็ได้ รู้ถูกรู้ผิด มีชีวิตที่สดใส...
หลักสูตรทวิศึกษา ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

หลักสูตรทวิศึกษา ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

แนวโน้มของอาชีพที่สอดรับกับกระแสของโลก ก็คืออาชีพเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ไม่ต้องฉลาดที่สุด ไม่ต้องรู้ลงลึกในทฤษฎีอย่างนักวิชาการ แต่ขอให้เก่งในด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะ ก็สามารถนำมาประกอบเป็นอาชีพที่สามารถหาเลี้ยงปากท้องของตนได้ ด้วยเหตุนี้ ทางโรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2...
เปิดเทอมแล้วกับชุดนร.ใหม่

เปิดเทอมแล้วกับชุดนร.ใหม่

เด็กๆศูนย์พลาญข่อยและศูนย์พลาญข่อย2บ้านด่านเม่น เปิดเทอมแล้วพร้อมกับได้รับแจกชุดนร.ใหม่เอี่ยม ยิ้มแย้มแจ่มใสกันทุกคน ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่เมตตาบริจาคผ้ามาให้ทางศูนย์ได้ตัดเย็บให้แก่เด็กๆทั้งหมดเกือบ800คน...
คณะแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

คณะแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ในที่สุด เด็กนักเรียน รร.ศูนย์พลาญข่อย ก็สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้สำเร็จ 2 คน แล้วค่ะ น้องหมวย กับ น้องพลอย ผ่านการติวเข้มอย่างหนัก สู้ไม่ถอย มีความอดทนและมุ่งมั่น ในที่สุดพวกเขาก็ทำสำเร็จ สมกับเป็นนักเรียนที่เรียน...
อาชีวศึกษาอุบลราชธานี เข้าเยี่ยมชม โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย

อาชีวศึกษาอุบลราชธานี เข้าเยี่ยมชม โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย

โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น ได้ให้การต้อนรับ ดร.ธนกร ไชยกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ( 22 พ.ค.60 ) เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมชมที่โรงเรียนศูนย์พลาญข่อยและโรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจความประสงค์...