นักเรียนรุ่นแรกจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาพลาญข่อย ระดับชั้น ปวช.2 สาขาอาหารและโภชนาการ

เราได้สอน บ่มเพาะเป็นอย่างดี ตอนนี้กำลังเริ่มก้าวออกสู่สังคมแห่งการทำงาน ได้ทดลอง ทดสอบฝีมือด้วยการปฏิบัติงานจริง

ฝึกงานในสถานประกอบการต่างๆ เช่น รพ.สรรพสิทธิประสงค์ โรงแรมเนวด้า โรงแรมทอแสง ร้านส้มตำจินดา ร้านเอสพีเฮ้าส์ เป็นต้น

* อาชีวะ ฝีมือชน คนสร้างชาติ มีรายได้ระหว่างเรียน เรียนจบสามารถเริ่มงานได้ทันที