ส่งเสริมทุนเด็กด้อยโอกาส2

ส่งเสริมอาหาร

ประจำnew

รร.ศุนย์พลาญข่อย001

รร.ศุนย์พลาญข่อย002

 

cover small a4 news

อบรมจริยธรรมนักเรียนระดับชั้นป.1 -​ 3

อบรมจริยธรรมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -​ 3 โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย และ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น โดยมี เด็กนักเรียนที่เป็น ฆราวาส เณรน้อย และแม่ชีน้อย จำนวน 260 คน

read more

นักเรียนรุ่นแรกจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาพลาญข่อย

นักเรียนรุ่นแรกจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาพลาญข่อย ระดับชั้น ปวช.2 สาขาอาหารและโภชนาการ เราได้สอน บ่มเพาะเป็นอย่างดี ตอนนี้กำลังเริ่มก้าวออกสู่สังคมแห่งการทำงาน ได้ทดลอง ทดสอบฝีมือด้วยการปฏิบัติงานจริง ฝึกงานในสถานประกอบการต่างๆ เช่น รพ.สรรพสิทธิประสงค์ โรงแรมเนวด้า... read more

websiteสามารถเปิดใช้งานได้ดี
กับ google chrome