ส่งเสริมทุนเด็กด้อยโอกาส2

ส่งเสริมอาหาร

ประจำnew

รร.ศุนย์พลาญข่อย001

รร.ศุนย์พลาญข่อย002

 

cover small a4 news

อบรมกายฟิต จิตเฟิร์ม อารมณ์ดี ชีวีมีสุข สำหรับเด็กมัธยม1 – 2

อบรมการปฏิบัติโปรแกรมกายฟิต จิตเฟิร์ม อารมณ์ดี ชีวีมีสุข สำหรับเด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 2 โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น ในระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2562... read more

นักเรียนรุ่นแรกจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาพลาญข่อย

นักเรียนรุ่นแรกจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาพลาญข่อย ระดับชั้น ปวช.2 สาขาอาหารและโภชนาการ เราได้สอน บ่มเพาะเป็นอย่างดี ตอนนี้กำลังเริ่มก้าวออกสู่สังคมแห่งการทำงาน ได้ทดลอง ทดสอบฝีมือด้วยการปฏิบัติงานจริง ฝึกงานในสถานประกอบการต่างๆ เช่น รพ.สรรพสิทธิประสงค์ โรงแรมเนวด้า... read more