อบรมจริยธรรมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -​ 6 โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย2บ้านด่านเม่น จำนวน 129 คน

ระหว่างวันที่ 24 -​ 25 พค 60
@ ศูนย์พลาญข่อย จ.อุบลราชธานี