เสื้อผ้าที่พี่ๆ บริจาคให้น้องๆ นั้นน้องๆ ได้รับเรียบร้อยแล้วนะคะ ใส่ทับชุดนักเรียนกันเลยทีเดียว ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้