อบรมจริยธรรมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -​ 3 โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย2บ้านด่านเม่น จำนวน 206 คน พร้อมคุณแม่ชีระดับมัธยมจำนวน 21 ท่าน เณรระดับมัธยม จำนวน 7 รูป

ระหว่างวันที่ 18 -​ 19 พค 60
@ ศูนย์พลาญข่อย จ.อุบลราชธานี