วันแม่แห่งชาติ หรือ เรียกสั้นๆ ว่า ” วันแม่ ” ซึ่งวันสำคัญนี้ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถคือ วันที่ 12 สิงหาคม อันเป็นวันคล้ายวันเสด็จพระราชสมภพ

ในโอกาสสำคัญนี้ ทางศูนย์พลาญข่อยได้ร่วมกันทำบุญ ตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ
โดยมีญาติธรรมร่วมกันนำอาหาร ขนมต่างๆ มาถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ 20 รูป สามเณร 15 รูป และคุณแม่ชี 59 ท่าน
ที่มาจำพรรษา ณ ศูนย์พลาญข่อยนี้ อิ่มบุญ กันถ้วนหน้าค่ะ

ถ้าท่านใดมีจิตศรัทธา ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายอาหาร และน้ำปานะ ในช่วงเข้าพรรษานี้
สามารถโอนเข้าบัญชีตามรายละเอียดด้านล่างได้ค่ะ

ชื่อบัญชี นส.คีย์ ตั้งวงษ์ไชย และ/หรือ นส.แก้วทิพย์ รัตนไวโรจน์ เพื่อศูนย์พลาญข่อย
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยช่องเม็ก เลขที่บัญชี 896-209468-0

ขออนุโมทนากับทุกๆ ท่านค่ะ

46005

46006

46007

46008

46009

46010

46011

46012

46013

46014

46015

46040