อบรมจริยธรรมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -​ 3 โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย และ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น โดยมี เด็กนักเรียนที่เป็น ฆราวาส เณรน้อย และแม่ชีน้อย จำนวน 260 คน

ในวันที่ 26 พค 60

@ ศูนย์พลาญข่อย จ.อุบลราชธานี