3 มิย 58 จัดกิจกรรม “การแปรงฟันอย่างไรให้ถูกวิธี” ให้กับเด็กนักเรียนประจำ โดย มี คุณหมอเปา คุณหมอยา คุณหมอยี้  มาให้ความรู้ พร้อมให้คำแนะนำน้องๆ และทดลองแปรงฟันให้ถูกต้อง เพื่อสุขภาพฟันที่ดี ทั้งนี้ทาง รร ขอขอบพระคุณ และ อนุโมทนาบุญ กับคุณหมอทุกท่าน