วันนี้มีกิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา2559 เด็กๆได้รู้และเข้าใจความสำคัญของวันครู
เข้าร่วมกิจกรรมด้วยรอยยิ้มกันทุกคน เด็กๆ ตั้งใจมาก ขอให้ตังใจเรียนกันนะคะ

 2 มิถุนายน 2559