หอพักเด็กนักเรียนประจำ ได้ปรับสนามด้านหน้า ให้เป็นสนามทราย เพื่อให้น้องๆ
เด็กนักเรียนประจำศูนย์พลาญข่อย มีลานกิจกรรมเพิ่ม น้องๆเล่นทรายกันสนุกสนาน บรรยากาศเหมือนได้ไปเที่ยวทะเล

S__7675911

S__7675912

S__7675914