46791

เริ่มเปิดเทอมใหม่แล้ว เด็กนักเรียนประจำก็ได้กลับมาโรงเรียนอีกครั้ง ตอนเข้ามาที่อาคารหอพัก ได้พบกับเสื้อผ้าใหม่
ของใช้ใหม่ ของเล่น ตุ๊กตาอีกเพียบ ดูน่าอิจฉาเด็กเสียจริงๆๆ ที่ได้ความอุปการะจากผู้ใหญ่ใจดีหลายๆๆคน
ที่คอยอุปถัมภ์เด็กน้อยตามชายแดนที่ยากจนเหล่านี้ ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ทางมูลนิธิเพื่อผู้ด้อยโอกาสศูนย์พลาญข่อย ต้องขอขอบคุณ
คุณพันธ์ภิรมย์ – คุณพันธ์พิไล
คุณใบหยก/คุณวันดี ยังเจริญ
คุณนิ และ ญาติธรรมอื่นๆๆ ที่ไม่ออกนาม ทุกท่าน ที่ได้ส่งสิ่งของเหล่านี้มาให้เด็กน้อยค่ะ

อนุโมทนาค่ะ