อบรมการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร

โรงพยาบาลวารินชำราบ เชิญท่านพ่อครูบัญชา ตั้งวงษ์ไชย  บรรยายใน  “อบรมการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร  การพยาบาล  โรงพยาบาลวารินชำราบ”  ณ  ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสาธารณสุขโขงเจียม  เมื่อ  20-22 ธันวาคม  2550