องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และคณะเข้าเยี่ยมชมศูนย์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และคณะเข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ชุมชนพลาญข่อยและรับฟังการบรรยายพร้อมนำผ้าป่าสามัคคีมอบให้เมื่อ  29  กันยายน  2550