รายการ  ITV กรุงเทพ

รายการ  ITV กรุงเทพ  ขอสัมภาษณ์พ่อครูบัญชา ตั้งวงษ์ไชย ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนพลาญข่อย  ออกรายการทางสถานีโทรทัศน์ ITV  เมื่อ  16 พฤษจิกายน 2549