อาจารย์กาญจนาสัมภาษณ์พ่อครูบัญชา

อาจารย์กาญจนาสัมภาษณ์พ่อครูบัญชา ณ  ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนพลาญข่อย  เรื่องโรงเรียนศูนย์พลาญข่อยและเกษตรเพื่อชีวิต เมื่อ 17  กรกฎาคม  2549