งานอีสานสร้างสุข 51-52

“ตุ้มโฮมภูมิปัญญา สร้างเสริมสุขภาวะ” นำเสนอเรื่อง สุขภาวะปัญญาสร้างสุขอีสานได้จริงหรือ? 20 มีค 52 ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง (ลานเทียน) ถนนสายรอบศาลหลักเมือง และ ศาลาประชาคม จ.อุบลราชธานี

พิธีเปิดโดย นายชวน ศิรินันทพร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี    เวทีวิชาการโดย นายแพทย์วุฒิไกร มุ่งหมาย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ

เวทีชาวบ้าน  เรื่อง สุขภาวะปัญญาสร้างสุขอีสานได้จริงหรือ?
ผู้ร่วมเวที

  1. พ่อผาย สร้อยสระกลาง เครือข่ายปราชญ์อีสาน จังหวัดบุรีรัมย์
  2. พระครูบัญชา ตั้งวงศ์ชัย  นักธุรกิจที่รู้ว่าเงินไม่ใช่คำตอบของความสุข จังหวัดอุบลฯ
  3. แม่รัชนี ผู้นำสตรีอีสาน…….ที่มีความสุข   จังหวัดสกลนคร
  4. พ่อบัวพา ปราณี แกนนำโครงการชุมชนปลอดเหล้า กับ สสส.
  5. คุณสุธาสินี  น้อยอินทร์ มูลนิธิสุธาสินีน้อยอินทร์   จังหวัดยโสธร

ดำเนินรายการ โดย อาจารย์นพภา พันธุ์เพ็ง   วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลฯ