วิชาคหกรรม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ |21มิย60

ไหว้ครู|8มิย60

ชุดนร.ใหม่|31พค60

อบรมจริยธรรมนักเรียนระดับชั้นป.1 -​ 3 |26พค60

อบรมจริยธรรมนร.ชั้นม.1-​3
รร.ศูนย์พลาญข่อย2
|18-​19พค60

อบรมจริยธรรมนักเรียนระดับชั้นป.4 -​ 6
|24-25พค60

ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะแพทย์แผนไทย  |31พค60

คุณครูโบว์ชวนน้องร่วมกิจกรรม |12มีค58

กิจกรรมนอกห้องเรียน|17กพ58

กิจกรรมลูกเสือ|7กพ58

ฟังนิทานไม่ปวดฟัน|26ธค57

พัฒนาโรงเรียน|13พย57

วันลอยกระทง|8พย57

ค่ายเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน|29กค57

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา |10กค57

ทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2557