4 มีนาคม 2558 ศูนย์พลาญข่อยจัดกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในโอกาสวันมาฆบูชา โดยมีญาติธรรมเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก