ผักที่นักเรียนช่วยกันปลูกและช่วยกันดูแล วันนี้ได้เอาผักที่ปลูกไปให้กระต่ายได้กินแล้ว ได้เเบ่งกลับไปทานบ้านกันทุกคนด้วย