วันแรกในการบวช ของสามเณรน้อย และ แม่ชีน้อย ณ ศูนย์พลาญข่อย วัยแห่งการเรียนรู้
ในระยะเวลา 1 เดือนเต็ม กับการเรียนรู้กิจวัตรประจำวันตามหลักธรรมทางศาสนา

มาติดตามชีวิตของเหล่าสามเณรน้อย และแม่ชีน้อย วัยแห่งความสดใส น่ารัก และซุกซน กันนะคะ

2 เมษายน 2559 @ ศูนย์พลาญข่อย

135725

135726

135727

135728

135729

135730

135731

135732

135733

135734

135735

135736

135737

135738

135739