ขอขอบคุณ ผู้ใหญ่ใจดี ที่บริจาคเสื้อกันหนาว ให้กับเด็กประจำ แห่ง โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย จ.อุบลราชธานี จำนวน 125 ตัว

ต้องขออนุโมทนากับเสื้อกันหนาวสวยๆๆ ของคุณ วรรณพร บวรวราภรณ์ และ ธัญมน เจริญรุ่งศิริ นะคะ

20920

20921

13138

13139