ไม่ต้องรู้วิชาการ ทำเลย
คำว่า ” จริยธรรม “ ไม่ใช่วิชาสอน แต่เป็น ” จริยวัตร “ ที่ต้องทำเป็นปกติทุกวัน ให้มันติดเป็นนิสัย
โดยเฉพาะเรื่องพรหมวิหารสี่
ถ้าใครมีพรหมวิหารสี่ รับรองชีวิตนี้จะทำอะไรก็สำเร็จ

คืนนี้ พ่อครูบัญชา ตั้งวงษ์ไชย ท่านเมตตาสอนพรหมวิหารสี่ให้เด็กๆ ผู้ใหญ่ก็ได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกัน

S__5259384

S__5259385