วันนี้เด็กๆ นักเรียนประจำ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย ร่วมกันทำกิจกรรมในวันหยุด
ปั้นดินน้ำมัน ” ตุ๊กตาในจิตนาการของฉัน ” โดยเด็กๆ ได้รับความสนุกสนาน
เพลิดเพลินกับกิจกรรมเป็นอย่างมาก

S__5201940

S__5201941