อบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)

อบจ. อำนาจเจริญ  ร่วมกับ  โรงพยาบาลอำนาจเจริญ ,เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ และ อบต. บุ่ง  เรียนเชิญท่านพ่อครูบัญชา ตั้งวงษ์ไชย  บรรยายในอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ต.บุ่ง อ.เมือง  หัวข้อ “ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต” ณ  ห้องประชุมชัยพฤกษ์  โรงพยาบาลอำนาจเจริญ  เมื่อ  11 มกราคม  2551