รายการแบ่งปันรอยยิ้ม

รายการแบ่งปันรอยยิ้ม  ช่อง 7 ทุกวันอาทิตย์ 7.20 น.  นำโดยคุณปราโมทย์พาคณะมาถ่ายทำโรงเรียนอนุบาลศูนย์พลาญข่อย 
เมื่อ  23 – 24 มกราคม  2551

วิดีโอรายการแบ่งปันรอยยิ้ม