ศูนย์พัฒนาสังคม

ศูนย์พัฒนาสังคมร่วมกับ คณะเจ้าหน้าที่จากอบต. 25 อบต. จาก 25 อำเภอในจังหวัดอุบลราชธานี มาศึกษาดูงาน  เมื่อ 29 มกราคม 2551