รายการที่นี่อุบล

คณะทีมงาน RTV CHANNEL สัมภาษณ์พ่อครูบัญชาออกรายการที่นี่อุบล  เมื่อ 8 เมษายน 2551