รายการธรรมในใจ

รายการธรรมในใจเชิญพ่อครูบัญชา ตั้งวงษ์ไชย ไปสัมภาษณ์เกี่ยวกับธรรมะที่นำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต เมื่อ 22 พฤษภาคม 2551 ออกอากาศทางช่อง 3 เวลา 04.45 เมื่อ 14-15 มิถุนายน 2551