นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเยี่ยมชมศูนย์และรับฟังการบรรยายเมื่อ 4 มิถุนายน 2551