โครงการ “ธรรมะนำใจ  กฎหมายนำทาง”

การอบรมสัมมนาเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชนโครงการ  “ธรรมะนำใจ  กฎหมายนำทาง”  โดยศาลจังหวัดอำนาจเจริญแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว  ร่วมกับเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ  เชิญพ่อครูไปบรรยายธรรม  ณ  หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทพมงคล  เมื่อ  26 กันยายน   2550