เกษตรกรอำเภอม่วงสามสิบเข้าฟังบรรยาย

กลุ่มเกษตรกรอำเภอม่วงสามสิบ อุบลราชธานี  เข้าฟังบรรยาย และศึกษาดูงานของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนพลาญข่อย เมื่อ  13  กันยายน  2550