สัมภาษณ์ออกอากาศทางโทรทัศน์โสภณเคเบิลทีวี

สัมภาษณ์ออกอากาศทางโทรทัศน์ของโสภณเคเบิลทีวี อุบลราชธานี  ณ  ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนพลาญข่อย  เมื่อ 4  กรกฎาคม  2550