หนังสือพิมพ์มติชน

หนังสือพิมพ์มติชนขอสัมภาษณ์พ่อครูบัญชา ตั้งวงษ์ไชย  เมื่อ  27 มกราคม 2550