รายการ  “เปิดอกคุย”

การบันทึกเทปรายการ  “เปิดอกคุย”  โดยทีมงานสถานีโทรทัศน์  RTV  แพร่ภาพทางเคเบิลทีวี  อุบลราชธานี  ณ  ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนพลาญข่อย เมื่อ  24  มกราคม  2550

ทีมงานรายการเปิดอกคุยได้สัมภาษณ์แนวคิดในการก่อตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนพลาญข่อย , โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย และมูลนิธิเพื่อผู้ด้อยโอกาสศูนย์พลาญข่อย ตลอดจนแนวทางการดำเนินงาน ปรัชญา เกษตรพอเพียง