รายการ  ITV อุบลราชธานี

รายการ  ITV อุบลราชธานี  ขอสัมภาษณ์พ่อครูบัญชา ตั้งวงษ์ไชย ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนพลาญข่อย  ออกรายการทางสถานีโทรทัศน์ ITV   เมื่อ  23 พฤษจิกายน 2549