โครงการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เศรษฐกิจพอเพียงสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุข

โครงการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เศรษฐกิจพอเพียงสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุข ณ  IMPACT เมืองทองธานี  เมื่อ  27-29 ตุลาคม  2549 ทางศูนย์การเรียนรู้ชุมชนพลาญข่อยได้รับเชิญให้ไปออกบูธแสดงสินค้า ทั้งยังสัมภาษณ์ท่านพ่อครูบัญชาเกี่ยวกับข้อคิดและการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนพลาญข่อย

ฯพณฯ ท่านประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ, ฯพณฯ ท่านรองนายกรัฐมนตรี  นายโฆษิต  ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ และ พณฯ  นพ.  จิกมี่  ซิงเย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  แห่งราชอาณาจักรภูฏาน  เยี่ยมชมบูธศูนย์การเรียนรู้ชุมชนพลาญข่อยและสนทนาร่วมกับพ่อครูบัญชา และผู้เข้าชมงานร่วมสนทนาธรรมกับท่านพ่อครูบัญชา ตั้งวงษ์ไชย