รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณะสุข  นายแพทย์มงคล ณ สงขลา

ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณะสุข  นายแพทย์มงคล ณ สงขลา  และคณะเข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ชุมชนพลาญข่อย  และรับฟังการบรรยาย  เมื่อ  13 กันยายน   2550