ประชุมวิชาการ PRIMARY CARE

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  เชิญศูนย์การเรียนรู้ชุมชนพลาญข่อยไปออกบูธในการประชุมวิชาการ PRIMARY CARE ระดับจังหวัดครั้งที่ 1  หัวข้อ   “งานสุขภาพชุมชนดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์” ณ  โรงแรมอุบลบุรีรีสอร์ท  จ.อุบลราชธานี  เมื่อวันที่  25  กันยายน  2550