นักเรียนประจำเข้าหอพักเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นักเรียนประจำเข้าหอพักเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โครงการนักเรียนประจำของ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย ในภาคการศึกษา 2558 ได้เริ่มรับเด็กเข้าหอพักเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยเริ่มต้น เป็นเด็กชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 9 คน ชั้นประถมศึกษา จำนวน 29 คน และชั้นอนุบาล จำนวน 11...